Y hoy, ¿qué les doy?


(Grijalbo / Random House Mondadori, 2008)

Un llibre pensat per la mare treballadora, amb consells nuticionals, menus setmanals, etc. Dissenyat amb Cèl·lula.