España 1910-1937 narrado por National Geographic


Un dia li van fer un regal curiós al president d’RBA, l’editorial que té la llicència National Geographic: una col·lecció de reportatges sobre Espanya, publicats entre el 1910 i el 1937 a la revista National Geographic d’EUA, enquadernat com a llibre.

Es va decidir publicar-lo com a llibre, però no vam poder tocar l’original. Vam haver d’escanejar les imatges, fotos b/n colorejades, sense trencar el llom. En quant al disseny, em vaig orientar en l’estil tipogràfic de les pàgines originals… un projecte que vaig gaudir moltíssim.